Introduksjon til HACCP - E-learningSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 30 minutter
Pris: Avtales

Vi tilbyr e-læringskurset Introduksjon til HACCP. Vet du hva HACCP betyr? Kjenner du bedriftens fareanalyse?

E-læringskurset Introduksjon til HACCP dekker dine og ansattes grunnleggende behov for kompetanse innen HACCP, og hvordan bruke HACCP som verktøy for å identifisere og ha kontroll over bedriftens farer. En kostnads- og tidseffektiv måte å sikre at ansatte får samme opplæring når det passer den enkelte. Dette kurset er tilgjengelig og gratis ut 2021. Vi anbefaler å utføre kurset i nyere nettlesere.

Formål med kurset:
Formålet med kurset er å gi deltakeren en introduksjon til HACCP-analysens. 7 trinn (fareanalysen). I tillegg får du en introduksjon til hva som må være innhentet FØR fareanalysen kan gjennomføres.

Målgruppe:
Kurset er for alle ansatte som jobber med mat og drikke. Målgruppen for dette kurset er alle som skal inngå i et HACCP-team eller starte opp med en HACCP-analyse for bedriften. Gjennomføring av e-læringskurset Introduksjon til Grunnforutsetninger og Risikofaktorer anbefales før oppstart.

Innhold:
Modul 1 –Hva er HACCP?
Modul 2 – Grunnforutsetninger og Risikofaktorer
Modul 3- Flytskjema
Modul 4- HACCP trinn for trinn
Modul 5- Trinn 1- Fareanalysen
Modul 6- Trinn 2-7 i HACCP-analysen
Hygieneregelverket - en oversikt
Eksamen

Etter gjennomført kurs skal deltaker kunne:>/b>
Kjenne HACCP som verktøy for å sikre trygg mat i produksjon og de 7 trinnene i HACCP/fareanalysen. V

Eksamen:
Ved bestått e-læringskurs, vil man motta et kursbevis som dokumentasjon for gjennomført opplæring.