International Marketing - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i International Marketing som nettkurs. Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet.

Innhold:
International Marketing tar opp globale problemstillinger og beskriver konsepter som er relevante for alle internasjonale markedsførere, uavhengig av omfanget av det internasjonale engasjement. Kurset legger vekt på de strategiske implikasjonene av konkurranse på markedene i ulike land.

Dette kurset består av følgende tema:
• Omfanget av og utfordringen ved internasjonal markedsføring
• Dynamikken i internasjonal forretningsvirksomhet
• Geografi og historie: grunnlaget for kulturell forståelse
• Kulturell dynamikk i internasjonal markedsføring
• Forretningsskikk og -praksis i internasjonal markedsføring
• Det internasjonale politiske og juridiske miljøet
• Forskning på internasjonale markeder
• Framvoksende markeder og markedsatferd

• Multinasjonale markedsregioner og markedsgrupper
• Internasjonale markedsføringsstrategier
• Internasjonale markedsetableringsstrategier
• Eksport, administrasjon og logistikk
• Utvikling av forbrukerprodukter for internasjonale markeder
• Markedsføring av industriprodukter og forretningstjenester
• Det internasjonale distribusjonssystemet
• Internasjonal reklame, markedsføring og personlig salg
• Prising for internasjonale markeder

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i International Marketing

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web of eksamensavgift


Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen