Instruert personell - bedriftsinterntKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i instruert personell for bedrifter. En instruert person er en person som er tilstrekkelig instruert eller eventuelt overvåket av sakkyndig person slik at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og til å unngå fare som følge av elektrisitet.

Innhold:
Virksomhetens behov for instruert personell skal fremgå av kompetansekartleggingen og oppdateres årlig. Internkontrollens § 5 hjemler kravet til slik dokumentasjon.

Det er kun sakkyndige og instruert personell som skal ha adgang til fordelingstavler som inneholder:
• Effektbrytere, sikringslastskillebrytere eller annet betjeningsutstyr beregnet kun for sakkyndig / instruert personell: og / eller
• Har matende kurs (tilførsel) over 250 A: og / eller
• Utgående kurser større enn 125A: og / eller
• Har en kapslingsgrad lavere enn IP2XC

Virksomheten plikter videre å ha en oversikt over instruert personell, benevnt med navn og hvilke anlegg vedkommende har adgang til å betjene. En instruert person skal gis årlig opplæring og følges opp av sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan.

Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkeheten. Det tilbys skreddersydde bedriftsinterne kurs for å tilfredsstille myndighetskravene for instruert personell.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Industribedrifter og virksomheter som har elektriske tavler / fordelinger bygget for sakkyndig / instruert personell, og hvor driften gjør det nødvendig å ha tilgang på instruert personell med kompetanse til å forsøke å opprettholde strømforsyningen inntil man kan få fagfolk til stedet for å avdekke feil og rette feil som har forårsaket utkobling av strømforsyningen.

Vis flere tilsvarende kurs: