Innkjøpsskolen online ForhåndsinnspiltKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 9.990

Vi tilbyr innkjøpskolen som onlinekurs Forhåndsinnspilt. Lær praktiske verktøy og metoder som gjør at du umiddelbart forbedrer dine innkjøp. Bli tryggere på innkjøp - jobb online - når og hvor det passer deg, på PC eller mobil.

Litt om innkjøpsskolen:
Innkjøpsskolen er nettbasert (e-læring) og består av 6 moduler, som inneholder flere leksjoner. Hver leksjon varer i ca. 10 minutter, og man kan ta kursene på PC eller mobil, akkurat når det passer for den enkelte. Innkjøpsskolen er utviklet av Inventura - Norges beste fagmiljø for innkjøp og verdikjedeoptimalisering. Nettkurset er ment for å lære deg beste praksis innenfor innkjøp og kontraktsarbeid.

Læringsutbytte:
• Grunnprinsipper og markedsarbeidet relatert til innkjøp
• Prosesser for utarbeidelse av forespørsler, konkurransegrunnlag, evaluere mottatte tilbud og forhandlinger
• Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
• Oppfølging i innkjøpsprosesser
• Offentlige anskaffelser - slik bruker du regelverket for å gjennomføre gode innkjøp

Fordeler med kurset:
• Få profesjonell og effektiv opplæring i innkjøpsprosessen
• Du får kunnskap, ferdigheter og verktøy som gir bedre innkjøp
• Få et e-basert oppslagsverk til bruk som jobbstøtte
• Få trygghet og mot til å lede fremtidige innkjøpsprosesser
• Bli tryggere på innkjøp - når og hvor det passer deg

Program:

Modul 1 - Forarbeid:
Etter endt modul vil du være du i stand til å gjennomføre godt og viktig forarbeid for et innkjøp. Kursmodulen har følgende læringsmål:
• Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
• Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
• Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
• Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
• Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

Modul 2 - Marked:
Etter endt modul blir du i stand til å foreta markedsarbeid knyttet til innkjøp på en kommersielt god måte, og du skal kunne svare på følgende spørsmål:
• Hva kjennetegner en god markedsprosess
• Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess
• Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse
• Hvordan innhenter vi markedsinformasjon
• Hvordan legger vi til rette for god konkurranse
• Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet

Modul 3 - Kjøp:
Etter endt modul har du kunnskap om hovedaktivitetene i kjøpsprosessen. Denne kursmodulen har følgende læringsmål:
• Hva kjennetegner en god kjøpsprosess
• Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess
• Hvordan etablere en forespørsel
• Hva er viktig ved evaluering av tilbud
• Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres

Modul 4 - Implementering:
Etter endt kursmodul er du i stand til å vite hva som skal til for å implementere avtaler i egen organisasjon. Dette innebærer kunnskap om følgende:
• Etablering av mottaksapparat
• Etablering av kontraktsadministrative rutiner
• Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
• Etablering av måleparametere
• Etablering av sanksjonssystem
• Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

Modul 5 Oppfølging:
I denne kursmodulen får du en kort innføring i hva kontraktsoppfølging og -forvaltning betyr i praksis. Oppfølging er gjerne den lengste delen av innkjøpsprosessen, men samtidig den delen som ofte får minst oppmerksomhet, selv om den nok er blant de viktigste fasene i innkjøpsprosessen. Etter endt modul vil du ha:
• Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
• Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
• Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

Målgruppe for kurset:
Ansatte som jobber med innkjøp og ønsker å heve kompetansen innenfor innkjøpsfaget. Aktuell for ansatte som jobber i privat næringsliv og med offentlige anskaffelser.

Er dere mer enn 10 personer som ønsker kurset?
Innkjøpsskolen kan tilpasses virksomhetens innkjøpsprosess og tilleggskurs kan skreddersys etter deres behov. Kontakt oss for å få et godt tilbud til din bedrift.

Vis flere tilsvarende kurs: