Innkjøp og prosjektstyring - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: fra 9.990

Innkjøp i prosjekter kan være komplekst og krevende, sammenlignet med tradisjonelle og rutinepregede innkjøp. Ethvert prosjekt har sine unike egenskaper når det kommer til organisering, driftsform -og ikke minst hvordan man utfører innkjøp.

Med dette kurset får du en grundig gjennomgang av nyttige metoder for innkjøpsplanlegging og prosjektutvikling, samt hvordan du ved hjelp av gode innkjøp bidrar til kostnadsbesparelser og resultatoppnåelse i kommende prosjekter.

SENTRALE EMNER
• Prosjektmodeller
• Prosjektetablering
• Planleggingsverktøy
• Utforming av Gantt-skjema
• Organisering
• Rutiner og prosedyrer for innkjøpsarbeidet
• Prosjektplanlegging og kobling mot innkjøp
• Innkjøpsfunksjonens rolle i prosjektet
• Ressursplanlegging, budsjett/kalkyler
• Effektivisering av ressursbruk
• Risikobedømming og porteføljeanalyse
• Kontraktsformer
• Leveransekontrakter
• Generalentreprise
• Totalentreprise
• Samspillkontrakt
• Back-to-back- prinsippet
• Expediting
• Kontrakt-/leverandøroppfølging
• Prosjektavslutning
• Prosjektevaluering og etterkalkyler

Virksomheten du jobber for har vunnet anbud, og et nytt prosjekt skal igangsettes for å ferdigstille leveransen. Et Gantt-skjema vil gi deg et nyttig søylediagram som viser struktur og fremdrift i prosjektet. Dette er blant verktøyene du lærer mer om i vårt kurs prosjektinnkjøp.

Ofte er over 70% av kostnadene i et prosjekt knyttet til innkjøp fra eksterne leverandører, noe som tilsier økt fokus på fagfeltet prosjektinnkjøp.

Målet med kurset er å gi kunnskap om hvilken betydning gode innkjøpsstrategier har for et prosjekts lønnsomhet, spesielt med hensyn til valg av leverandører og kontrakter.

KURSET FOKUSERER PÅ betydningen av gode systemer for informasjonsutveksling og integrert styring i funksjonsområdene design/konstruksjon, prosjektplanlegging og innkjøp. Dette gjelder så vel i den overordende prosjektplanleggingen, som i den operasjonelle styringen av prosjektene