Innføring i skattemessig fradrag i næringsvirksomhet - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 180 dager
Pris: fra 1.000

Vi tilbyr innføring i skattemessig fradrag i næringsvirksomhet som nettkurs. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvilke skattemessige fradragsregler / muligheter som gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper.

Innhold:
På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF. Kurset er best egnet som et innføringskurs for praktikeren som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan utnyttes best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal kunne gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene utnyttes best mulig.

Kursinnhold:
• Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
• Dokumentasjonskrav
• Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader
• Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
• Kostutgifter og matbilag
• Reise- og overnattingsutgifter
• Fradrag for bilkostnader
• Velferdstiltak
• Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
• Utdanningskostnader, studiereiser
• Arbeidstøy
• Behandlingsutgifter etc
• Bevertning, representasjon, smøring

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot regnskapsmedarbeidere og andre som ønsker å kunne rådgi kunden i spørsmål om skattemessige fradrag for kostnader i næringsvirksomhet. Kurset er også særdeles viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader.