Innføring i regnskapsførerloven og risikostyring - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 180 dager
Pris: fra 950

Vi tilbyr Innføring i regnskapsførerloven og risikostyringsforskriften som nettkurs. Kurset formål er å gi medarbeidere og / eller nyansatte en kort innføring i regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll.

Vi søker også å gi alle ansatte økt fokus på samhandlingen på kontoret og den nødvendige dialogen for å skape god kvalitet.

Kursinnhold:
• Sentralt innhold i regnskapsførerloven
• Et kort utdrag for regnskapsførerforskriften
• Sentralt innhold i forskrift for risikostyring og internkontroll
• Ditt forhold til oppdragsansvarlig og kunden
• Krav til interne rutiner
• Risikofaktorer rundt kontorets drift og risikoer i kundebehandlingen
• Ditt ansvar i forhold til regnskapsførervirksomhetens rammeverk

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Alle ansatte på regnskapsførervirksomhet som trenger grunnleggende læring i hvilke krav regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll setter til så vel kontorets drift som til den enkelte medarbeider.