Innføring i regnskap - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 5.650

Vi tilbyr innføring i regnskap som nettkurs. Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer.

Beskrivelse:
Kurset gir en grundig innføring i regnskaps- og bokføringsprinsipper samt ulike selskapsformer. Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap. Tabellarisk avslutning av regnskapet og regnskapsmessig behandling av lønn lærer du også. Du lærer om avslutning av merverdioppgjør, tabellarisk hovedbok og rubrikkhovedbok.

Videre vil du tilegne deg kunnskaper om nøkkeltallberegninger og den regnskapsmessige behandlingen av lønn, tilleggsytelser og naturalytelser. Kurset gir en oversikt over viktige bestemmelser i folketrygdloven, ferieloven og merverdiavgiftsloven.

Innføring i regnskap består av følgende tema:
• Grunnleggende regnskapsteori
• Merverdiavgift
• Kreditnota og rabatter ved kjøp og salg
• Lønn, arbeidsavtale, tariffavtale
• Overtid, skatt, andre lovpålagte trekk
• Tilleggsytelser og Naturalytelser
• Ferieloven, sykefravær, yrkesskadeforsikring, OTP
• Folketrygdloven
• Kostnad, utgift og utbetaling
• Aksjeselskapet, årsregnskap og årsberetning
• Tabellarisk regnskapsavslutning, nøkkeltallberegninger
• Se fullstendig innhold i læringsportalen

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg kunnskaper om regnskaps- og bokføringsprinsipper, samt om ulike selskapsformer. Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.

Vis flere tilsvarende kurs: