Innføring i personvern - nettkurs



Kursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 30 minutter
Pris: fra 1.190

Vi tilbyr nettkurs om innføring i personvern - sikre grunnleggende forståelse for GDPR. Er du usikker på hva personvernreglene (GDPR) innebærer for din virksomhet og din rolle? Svaret får du i dette e-læringskurset, hvor vi går gjennom grunnleggende begreper og prinsipper innen personvern.

Du lærer:
• Hvilke deler av GDPR angår din virksomhet
• Trenger dere personvernombud
• Hva må jeg kjenne til som leder eller HR-ansvarlig
• Sentrale begreper innen GDPR

Innhold:
• Hva er en personopplysning
• Ansvar og roller
• Prinsipper for behandling av personopplysninger
• Rettigheter for den registrerte
• Informasjon til den registrerte
• Behandlingsgrunnlag - når kan man behandle personopplysninger
• Krav til oversikt over hvordan man behandler personopplysninger
• Databehandleravtaler - når trengs slike avtaler og hvilke krav stilles til innholdet
• Informasjonssikkerhet
• Overføring av personopplysninger
• Internkontroll

Målgruppe for kurset:
HR og ledere

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
• Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett

Hva du får med e-læring:
• Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
• Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
• Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
• Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
• Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato