Innføring i naturmedisin - nettkursKursarrangør: Norsk Heilpraktikerskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: Anbefalt studietid 6 måneder
Pris: 16.495

Vi tilbyr innføring i naturmedisin som nettkurs. Studiet utgjør del 1 på Heilpraktikerutdannelsen. Etter å ha fullført Innføring i naturmedisin er du kvalifisert til å begynne på heilpraktikerutdannelsen del 2.

Informasjon:
Studiet består av 165 undervisningstimer 100% nettbasert og fleksibelt med innspilte forelesninger. Oppstart når du selv ønsker. Anbefalt studietid er 6 måneder, men du kan bruke så lang tid du ønsker.

Følgende fag / emner inngår i utdannelsen:
• Naturmedisinske prinsipper
• Klassisk homeopati
• Cellesaltterapi
• Bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi
• Syre-base balansen
• Visuell analyse - Huters konstitusjonstyper
• Østens medisinske filosofi
• Grunnleggende ernæringslære
• LGS "Lekk Tarm Syndromet"
• Phytoterapi (urtemedisin)
• Toxikologi og detoxstrategier
• Terapiblokkering
• Grunnleggende irisanalyse
• Anamnese

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker innføring i naturmedisin som nettkurs

Opptakskrav:
• Det er ingen opptakskrav til utdannelsen

Eksamen / sertifisering:
Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen