Innføring i metakognitiv terapiKursarrangør: Kildehuset - Modum Bad
Sted: Kildehuset, Modum Bad
          Buskerud, Modum
Kursadresse: Badeveien 287, 3370 Vikersund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.190

Vi tilbyr innføring i metakognitiv terapi - Hvordan arbeide terapeutisk med grubling og bekymring. Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform som foreløpig har svært lovende resultater ved behandling av rekke psykiske lidelser.

Ved å delta på dette kurset vil du:
• Få en grunnleggende forståelse av metakognitiv terapi
• Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
• Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi


Metakognitiv terapi omhandler tanker om egen tenkning:

I motsetning til andre terapiformer, for eksempel kognitiv atferdsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil for eksempel i form av prosesser som grubling og bekymring. Mange pasienter opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser. Oppmerksomheten fokuseres mot det som oppleves som truende, farlig eller negativt, noe som kan føre til frykt eller tristhet.

Ulike mestringsstrategier for å mestre vanskelige følelser og tanker kan i mange tilfeller virke kortsiktig ved at frykt eller tristhet reduseres (for eksempel unnvikelse eller bruk av alkohol). Men problemet opprettholdes. Mønsteret omtales i metakognitiv terapi som kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS) og består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og trusler, samt uhensiktsmessige mestringsstrategier. Metakognitiv terapi fokuserer på de opprettholdende faktorene som fører til at pasienter velger å gruble og bekymre seg.

Eksempel på positive metakognisjoner kan være «hvis jeg tenker igjennom ting så er jeg forberedt,” eller «hvis jeg analyserer det som har skjedd så får jeg et svar”. Negative metakognisjoner omhandler tap av kontroll og en følelse av fare – for eksempel ” hvis jeg ikke klarer å stoppe og tenke, så klikker det for meg” eller ” jeg klarer aldri å stoppe tenkningen”. Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre forskjellige metaantagelser som opprettholder det negative mønsteret (KOS) og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.


Kursholder: Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i «Prosjekt dobbeltkompetanse». Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av komplekse angstlidelser. Johnson har gjennomført en 3-årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi. I tillegg til å drive egen praksis, foreleser han også om behandling av angstlidelser ved Universitet i Oslo.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer enkel lunsj