Innføring i megling og forhandlingKursarrangør: Lederutvikling-Norge AS
Sted: Thon Hotell Arena
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 10:00 - 15:00
Varighet: 2 dager
Pris: 9.900

Deltakerne vil forstå hvordan konflikter utvikler seg og hvordan man kan løse dem. De vil også forstå hvordan ulike kommunikasjonsformer kan påvirke utviklingen av konflikter samt at de vil kjenne til metoder for megling og forhandling som de kan bruke i hverdagen sin.

Kursinnhold:
• Konfliktforståelse og forskjellen på konflikt og uenighet
• Konflikter og uenighet som livsgrunnlag
• Konflikters dynamikk og hvordan de eskaleres og deeskaleres
• Hvilken effekt har ulike kommunikasjonsformer f.eks. epost på konflikter
• Forskjell på standpunkt, interesser og behov samt hvordan finne fram til de sistnevnte
• Innføring i modell for konfliktmegling.
• Innføring i forhandling

Målsettingen med kurset er å skape en forståelse for:
• Forskjellen på konflikt og uenighet
• Konflikters utvikling - eskalering og deeskalering
• Viktigheten av å ikke fokusere på partenes standpunkter
• Meglers rolle og meglers betydning i megling
• Forhandlinger
• Meglingsprosessen

Metodikk:
Ut fra erfaring vet vi at utvikling skapes best ved at det bygges på læring gjennom erfaring. Vårt pedagogiske opplegg er derfor bygget opp rundt erfaringslæring. I praksis vil det si at vi underviser en del teori og knytter så deltagernes egne erfaringer til teorien for refleksjon og læring, dvs. praktiske ferdigheter med forankring i teori gjennom praktiske oppgaver, øvelser, dialog og refleksjon. Vi observerer også hva som skjer i gruppene og bruker det til tilbakemelding og refleksjon. På denne måten søker vi å skape varig endring av adferd slik at ansatte, ledere og organisasjonen høster av vårt bidrag også etter at vi er ferdige.

Målgruppe for kurset

Alle som har bruk for å forstå hvordan konflikters dynamikk og hvordan de kan megle i ulike sammenhenger både på arbeidsplassen og privat.

Forkunnskaper:
• Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper