Innføring i internasjonal skatterett - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr innføring i internasjonal skatterett som nettkurs. Det blir mer og mer vanlig at virksomheter driver med aktiviteter over landegrenser. I dette kurset gir vi deg en innføring i reglene for beskatning av forretningsvirksomhet med tilknytning til flere land.

Skatteavtalenes betydning og forholdet til interne skatteregler vil bli gjennomgått. Videre vil viktige begreper det er nødvendig å kjenne til, bli nærmere forklart.

Kursinnhold:
• Sammenhengen mellom norske interne skatteregler og skatteavtaler
• Internasjonal skatteplanlegging
• Metoder for å unngå skatteflukt - BEPS-prosjektet
• Skatteavtaler og utviklingen innen internasjonal skatt
• Skatteavtalenes oppbygning
• Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale, «Supertraktaten»

Grunnleggende begreper:
• Hjemmehørende-begrepet
• Globalinntektsprinsippet
• Begrenset skattepliktig
• Kreditmetoden / unntaksmetoden
• NOKUS-/ CFC-regler
• Kildeprinsippet
• Datterselskap versus filial
• Internprising mellom nærstående selskaper (sktl §13 - 1 og OECDs retningslinjer)
• Skatteavtalenes prinsipper for allokering av inntekter og kostnader ved fast driftssted
• Tips til hvor du finner aktuelle rettskilder og relevant informasjon

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 3 timer

Revisor:
• Skatt 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset vil være nyttig både for regnskapsførere og regnskap- og økonomiansvarlige i virksomheter som driver aktivitet med tilknytning til flere land.

Forkunnskaper:
• For fullt utbytte av kurset bør du ha god kjennskap til norske interne skatteregler for næringsvirksomhet.