Industrivern grunnopplæring 3 dager - bedriftsinterntKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr 3-dagers bedriftsinternt kurs i grunnopplæring industrivern for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Innhold:
Målsettingen er at etter gjennomført grunnopplæring skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Bedriftens industrivern
• Forebyggende arbeid
• Forsterket brannvern
• Forsterket førstehjelp
• Praktiske øvelser

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Personer som skal tiltre som industri­vern-personell i bedrifter med eget industrivern

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Vis flere tilsvarende kurs: