Ikke bare hold meg. Emosjonsfokusert vergekursKursarrangør: PlanB
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Varighet: 4 timer

Følelsene koker når en elev går til angrep på personell. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg hjelpe denne eleven? Hvilken belastninger sitter eleven igjen med i etterkant? Dette er spørsmål som kurset adresserer, hvor vi har et mål om at du skal sitte igjen med praktiske og mentale verktøy!

Kortfattet informasjon:

Barn og ungdom som utagerer og innagerer i skolen er en økende utfordring, der flere lærere opplever økt grad av trusler og vold i arbeidshverdagen. Dette er utfordringer som mange opplever som uhåndterbare, hvor de strever med å føle mestring med utfordringen og målgruppen. Den utagerende eleven står i stor risiko for å bære med seg skader eller mentale sår som kan øke risikoen for at eleven får et redusert fremtidig funksjonsnivå.

Kurset har et mål om å gi skoler og annet pedagogisk personell en økt kompetanse i hvordan de kan ivareta de utfordrende elevene emosjonelt, hvor de samtidig setter de nødvendige grensene som eleven trenger for å fungere i et samfunn. Kurset gir deltakerne en praktisk og teoretisk innføring ift miljøterapeutiske fremgangsmåter, hvor det videre blir brukt tid på å øve på ulike holdeteknikker. Kursets faglige plattform baserer seg på EFFT (emosjonsfokusert ferdighetstrening).
Det er et mål at deltakerne sitter igjen med en økt kompetanse som gjør de trygge i en holdesituasjon, men at deltakerne også får en økt bevissthet og kompetanse om hvordan en ivaretar og følger opp eleven i forkant og etterkant.

Varighet og antall deltakere:
- Kurset har en varighet på 4,5t, hvor det anbefales at det gjennomføres en oppfriskningsdag innen 6 måneder.
- Kurset kan ha inntil 36 deltakere.

Pris:
- Ta direkte kontakt for ytterligere informasjon om pris og tilgjengelighet. Dette vil variere ift bestillers lokalisering i landet.

Målgruppe for kurset

Lærere, pedagoger, assistenter og annet pedagogisk personell