Idrettspsykologi og mental trening (15 studiepoeng) - nettstudierKursarrangør: Oslo Nye Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart: Mellom 20. april og 31. mai
Varighet: 1 semester

Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Studentene vil blant annet bli introdusert for tema som motivasjon, selvtillit og spenningsregulering, men overordnet er målet å gi studentene en grunnleggende innføring i fagfeltet idrettspsykologi og i forlengelsen av dette at de blir kjent med hva det innebærer å trene mentalt, hvordan det påvirker prestasjon og at de oppnår kjennskap til ulike mentale verktøy.

Innhold i emnet
• motivasjon
• forholdet mellom individ og situasjon
• spenningsnivå, angst og «flytsonen»
• mental trening
• gruppedynamikk
• idrett og barn
• effekt av fysisk aktivitet på psykisk helse

Lån og stipend
Kurset er godkjent av Lånekassen.

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i
dette emnet er:

• skriftlig innlevering: faglig notat
• skriftlig innlevering med medstudentvurdering

Eksamen
Eksamen i PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening består av en individuell skriftlig kortsvarseksamen på 4 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F