ITIL Service StrategyKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 17.950

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Strategy. Formålet med kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon.

Det gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset tar også sikte på å se på strategisk planlegging, gjennomføring og kontroll i service-baserte forretningsmodeller, og forståelse for begreper, prosesser, funksjoner samt aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Strategyeksamen.

Oversikt:
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker strategiske livstidsperspektivet for tjenesteleveranser samt styring og kontroll av virksomheten. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor de strategiske prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). I tillegg dekker kurset grenseflaten mellom Service Strategy og de andre fasene innenfor ITIL’s definerte livssyklus.

Kursstruktur:
3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f.eks 2 + 1 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Strategy. Bøkene kan kjøpes via itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Målgruppe for kurset

Passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Strategy livssyklus:
• IT leder
• Teknologi leder
• Service designere
• IT Arkitekter
• IT planleggere
• IT rådgivere
• IT revisorer
• IT Sikkerhetsledere
• ITIL instruktører
• IT profesjonelle som arbeider med strategisk planlegging
• Individer som ønsker å oppnå ITIL EXpert eller ITIL Master grad

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst 2 år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Introduksjon til service strategi
• Service strategi prinsipper
• Service strategi prosesser
• Styring og kontroll prinsipper
• Organisering av service strategi
• Vurdering av teknologi
• Implementering av service strategi
• Utfordringer, suksessfaktorer og risiko

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL Expert kvalifisering.