ITIL Service OperationKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 17.950

Formålet med Service Operation kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at kandidaten forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Kurset gjennomgår også roller og organisering innenfor Service Operation. Kurset forbereder kandidatene til ITIL Service Operation eksamen.

Oversikt:
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Operation og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Dette omfatter driftsprinsipper, aktiviteter og teknologivurderinger. Kurset tar også for seg grenseflatene mot de andre livssyklusene.

Kursstruktur:
3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f.eks 2 + 1 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Operation. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:
• Event Management, Incident Management,Request Fulfilment,Problem Management og Access Management.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Operation livssyklus. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst 2 år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• De viktigste prinsipper og mål innen Service Operation
• Organisatoriske forhold innen divisjoner, avdelinger og grupper
• Hvordan oppnå balanse innenfor Service Operation
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.
• Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Operation
• Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Operation
• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Operation
• Vurdering av implementasjon
• Hvordan håndtere endringer
• Planlegge og implementere Service Management teknologi

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL Expert kvalifisering.