ITIL Service Offerings & AgreementsKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 23.150

Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL.

Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL Service Offerings & Agreements eksamen.

Kursstruktur:
4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f.eks 3 + 2 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Offerings & Agreements prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Service Portfolio Management som sikrer at tjenester blir riktig faset inn og ut av porteføljen basert på foretningsmessige vilkår.
• Service Catalogue Management som er opptatt av produksjon og dokumentasjon av tjenestekatalog.
• Service Level Management som setter opp en Service Level Agreement (SLA) og sikrer at alle SLAs har en underliggende støttestruktur på plass.
• Demand Management som identifiserer forbruksmønstret i virksomheten.
• Supplier Management som sørger for alle partnere og leverandører styres i riktig retning og inkluderer kontraktsstyring.
• Financial Management som inkluderer og sikrer forståelse av tjenestens verdi samt styring av alle økonomiske forhold.
• Business Relationship Management som har ansvar for å håndtere kunder samt å sikre at tjenestekatalogen og porteføljen inneholder riktige tjenester.
• Operasjonelle aktiviteter og prosesser som dekkes i andre livssyklusfaser eller prosesser
• Organisering av operasjonelle funksjoner som utføres innenfor tjenesteavtalene
• Roller og ansvar innenfor fagområdet
• Vurderinger rundt implementering og teknologi
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer
• CSI som en konsekvens av effektive tjenestavtaler

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL Expert kvalifisering.