ITIL Service DesignKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 17.950

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Design. Formålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester.

Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL Service Design eksamen.

Oversikt:
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene).

Kursstruktur:
3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f.eks 2 + 1 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen.
Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst 2 år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• De viktigste prinsipper og mål innen Service Design.
• Organisatoriske forhold innenfor Service Design.
• De fem aspektene innen Service Design - design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer.
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.
• Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design.
• Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design.
• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Design.

Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:
• Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management.

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL Expert kvalifisering.