ITIL Release, Control & ValidationKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 23.150

Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.

Kursinnhold:
Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrert ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL Release, Control & Validation eksamen. Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Change Management, Release and Deployment Management, Service Validering og Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfilment, Service Evaluation og Knowledge Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.

Kursstruktur:
4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f.eks 3 + 2 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Release, Control & Validationprosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Service Management som praksis
• Release, Control & Validation i et livssyklus perspektiv.
• Change Management som sikrer at endringer gjennomføres på en god måte.
• Service Validation and Testing som sikrer at leveranse av nye tjenester gjennomføres på en sikker måte.
• Service Asset and Configuration Management som gir oversikt over alle eiendeler og verdier.
• Knowledge Management som sikrer at kunnskap og kompetanse bygges opp, brukes og forvaltes.
• Evaluation som sikrer at endringene leveres i henhold til avtalt nivå.
• Felles operasjonelle aktiviteter relatert til Release, Control & Validation prosesser.
• Organisering og beskrivelse av aktiviteter innen Service Operation som skal utføres innen Release, Control & Validation prosesser.
• Roller og ansvar innen Release Control & Validation
• Vurderinger rundt implementering og teknologi
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer
• CSI som en konsekvens av effektive Release, Control & Validation prosesser

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL Expert kvalifisering.