ITIL Planning, Protection & OptimizingKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 23.150

Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.

Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Planning, Protection & Optimization eksamen.

Oversikt:
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, Demand Management og Risk Management prosesser som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.

Kursstruktur:
4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f.eks 3 + 2 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.


Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Service Management som praksis
• Planning, Protection & Optimization i et livssyklus perspektiv
• Capacity Management som bidrar til å sikre at en innehar korrekt kapasitetsnivå
• Availability Management som bidrar til å sikre at en kan levere korrekt tilgjengelighet.
• IT Service Continuity Management som bidrar til å sikre tjenestene mot uforutsette alvorlige hendelser.
• Information Security Management som sikrer informasjon med hensyn på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

• Felles aktiviteter knyttet til Planning, Protection & Optimization
• Organisering av driftsorganisasjon og beskrivelse av funksjoner skal utføres innenPlanning, Protection & Optimization
• Roller og ansvar innenfor Planning, Protection & Optimization
• Vurderinger rundt implementering og teknologi
• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer
• Kontinuerlig bruk forbedringsprogram som en konsekvens av effektive Planning, Protection & Optimization prosesser.

Målgruppe for kurset

Passer for personer som krever en dyp forståelse av Planning, Protection & Optimization prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst 2 år.

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL Expert kvalifisering.