ITIL Continual Service ImprovementKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 17.950

Målet med CSI kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon og gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i CSI.

Det tar også sikte på å gi en detaljert styrings- og forretningsmessig forståelse av CSI-livssyklusfasen og hvordan denne kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene innen en organisasjon. Kurset forbereder kandidatene til ITIL Continual Service Improvement eksamen.

Oversikt:
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Det dekker livssyklus aspektene av Continual Service Improvement, og dekker styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor CSI området.

Kursstruktur:
3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f.eks 2 + 1 dager). Kurset er basert på OGC´s Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Continual Service Improvement. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av kontinuerlig tjenesteutvikling og forbedring. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL Foundation sertifikat.

Forkunnskaper:
• Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst 2 år.

Kursmateriell

Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• De viktigste prinsipper og mål innen CSI
• Den overordnede CSI-prosessen
• Metoder og teknikker for CSI som baselining, assessment, Balanced Scorecardog Deming syklus (PDCA)
• Organisatoriske utfordringer relatert til CSI
• Teknologi betraktninger knyttet til CSI
• Aktivitetene som vanligvis utføres innen CSI
• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i CSI

Eksamen / sertifisering

Kurset er en del av ITIL Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL Expert kvalifisering.