IT - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 5.650

Vi tilbyr nettkurs i IT. Kurset tar for seg hva Internett er og hvordan du kan anvende det til informasjonshenting. Videre får du en innføring i hvordan du kan bruke e-post som verktøy i arbeidet.

Beskrivelse:
Du får en innføring i hvilke bestanddeler en datamaskin består av, og hvordan denne er bygget opp, og du lærer om samspillet mellom dette utstyret og datamaskinen. Til slutt får du en innføring i bruk av Word og Excel.

IT består av følgende tema:
• Internett og e-post
• E-post i Hotmail / Windows Live
• Adresseboken / kontakter
• Datamaskinen
• Operativsystem
• Funksjoner
• Windows utforsker
• Min datamaskin
• Word del 1 - 7
• Regneark
• Formler
• Redigering
• Formatering
• Funksjoner
• Diagram
• Bilder og objekter

Læringsmål:
I dette kurset tilegner du deg ferdigheter slik at du kan bruke Internett, e-post, datamaskinens utstyr, Windows, Word og Excel i ditt daglige arbeid.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

IT er kurset for deg som trenger grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av Internett, e-post, datamaskinens utstyr, Windows, Word og Excel.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.