IT-basert regnskap (regnskaps- og lønnsmedarbeider) - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Pris: 5.650

Vi tilbyr nettkurs i IT-basert regnskap (regnskaps- og lønnsmedarbeider). IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firmaer, nye ansatte, nye kunder og leverandører.

Beskrivelse:
IT-basert regnskap lære deg å beherske programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firmaer, nye ansatte, nye kunder og leverandører. Du lærer også bilagsregistrering, føring av lønn og årsavsluttning. IT-basert regnskap gir deg trening i å starte opp nytt regnskapsår, opprette kontoer, legge inn saldoer, kontere bilag, føre bilag, foreta avgiftsoppgjør og til slutt årsavslutning.

IT-basert regnskap består av følgende tema:
• Installasjon og introduksjon av regnskapsprogrammet
• Ny firmadatabase
• Bilagsregistrering
• Kunder og leverandører
• Innkjøp, reskontro m.m.
• Rabatter og kreditnotaer
• Periodeavslutning og mva-oppgjør
• Årsavslutning
• Personal og personalregister
• Lønn og regnskapsinnstillinger
• Lønnsavregning og lønnsjournal
• Timeregistrering
• Produktregister
• Global prisjustering
• Bestilling og innkjøp
• Budsjett
• Regnskapsføring for en bedrift i 1. år
• I dette kurset inngår opplæring og bruk av programpakken Mamut Enterprise E5.

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg ferdigheter slik at du kan bruke programmet Mamut Enterprise E5 i regnskapsarbeidet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.