IT-basert lønnsarbeid - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 4.250

Vi tilbyr kurs i IT-basert lønnsarbeid som nettkurs. IT-basert lønnsarbeid gir deg solide kunnskaper og ferdigheter i bruken av programmet Mamut Enterprise E5.

Beskrivelse:
Du vil lære å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i systemet. Bilagsregistrering, lønn, bokføring, årsavslutning og rapportering er sentrale emner.

IT-basert lønnsarbeid består av følgende tema:
• Installasjon og introduksjon av regnskapsprogrammet
• Ny firmadatabase
• Bilagsregistrering
• Kunder og leverandører
• Innkjøp, reskontro m.m.
• Rabatter og kreditnotaer
• Periodeavslutning og MVA-oppgjør
• Årsavslutning
• Personal og personalregister
• Lønn og regnskapsinnstillinger
• Lønnsavregning og lønnsjournal
• Timeregistrering

Inkludert:
I dette kurset inngår opplæring og bruk av programpakken Mamut Enterprise E5.

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg ferdigheter slik at du kan benytte deg av programmet Mamut Enterprise E5, og slik at du kan opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

IT-basert lønnsarbeid er et kurs for deg som ønsker å lære deg å bruke programmet Mamut Enterprise E5.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.