ISO 27032 Lead Cybersecurity ManagerSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:00 - 17:00
Varighet: 5 dager
Pris: 25 000
Neste kurs: 25.10.2021 | Vis alle kursdatoer

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt cybersikkerhetsprogram for virksomheten i henhold til ISO 27032. Standarden innebærer beskyttelse av personvern, integritet og tilgjengelighet.

Hovedemner
- Planlegging og implementering av et cybersikkerhetsprogram
- Policyer innen cybersikkerhet
- Risikovurdering knyttet til cybertrusler
- Cyberangrep og angrepsmekanismer
- Cybersikkerhetstiltak
- Håndtering av cybersikkerhetshendelser
- Revisjon

I tillegg til disse områdene får du en introduksjon til compliance og prosessen for sertifisering.

Læringsmål
- Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å sikre virksomhetens informasjonsverdier mot cybertrusler gjennom et cybersikkerhetsprogram
- Få bedre forståelse for drift og innholdet i et cybersikkerhetsprogram i tråd med ISO/IEC 27032 og NISTs rammeverk for cybersikkerhet
- Tilegne deg den nødvendige ekspertisen for å planlegge, implementere, styre og vedlikeholde et cybersikkerhetsprogram
- Få kunnskap om ulike verktøy, metoder og teknikker for å implementere et cybersikkerhetsprogram i din virksomhet
- Kunne se sammenhenger mellom ulike rammeverk og standarder for cybersikkerhet
- Tilegne deg kunnskap for å kunne gi kvalifiserte råd for beste praksis innenfor cybersikkerhet

Målgruppe for kurset

- Du som ønsker å lede et cybersikkerhetsprogram i virksomheten
- Du som har ansvar for cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet og / eller har ansvar for å utvikle et cybersikkerhetsprogram
- IT-spesialister
- IT-personell som ønsker å forbedre sine tekniske ferdigheter og kunnskaper
- Prosjektledere eller konsulenter som skal støtte virksomheten i implementering av et cybersikkerhetsprogram
- Rådgivere innen cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet

Du bør ha kjennskap til sentrale deler av ISO 27032 og ISO 27001, samt forståelse for forretningsprosesser og grunnleggende IKT. Du trenger ikke omfattende tekniske kunnskaper.

Kursmateriell

Kursmateriell på over 450 sider med informasjon om implementering og verktøy, samt praktiske eksempler som gjøres tilgjengelig i PECBs app KATE.

Eksamen / sertifisering

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner og praktiske oppgaver, og går over fem dager med avsluttende eksamen siste dag. Ved digital gjennomføring av eksamen vil kurset vare i 4 dager. Du velger selv når eksamen gjennomføres ved å registrere deg til eksamen i PECBs app KATE.

Eksamen varer i 3 timer for de med engelsk morsmål, og 3 timer og 30 minutter for de som ikke har engelsk som morsmål. Når eksamen er bestått kan du søke om sertifiseringen ISO 27032 Lead Cyber Security Manager.