ISO 27001 Lead Auditor (ISMS)Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:00 - 17:00
Varighet: 5 dager
Pris: 25.000

I dette internasjonalt anerkjente PECB-sertifiseringskurset får du unik innsikt i hvordan du skal revidere mot ISO 27001-standarden. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen kan du, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert som ISO 27001 Lead Auditor.

Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon.

Kursinnhold
- Presentasjon og gjennomgang
- Revisjonsregler, forberedelser og oppstart
- Revisjonsaktiviteter
- Konklusjoner og vurderinger, avslutning
- Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag

Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
- Du bør ha kjennskap til sentrale deler av ISO 27001 og ISO 27002
- Du bør også ha forståelse for forretningsprosesser, og ha grunnleggende IKT-forståelse
- Du trenger ikke omfattende tekniske kunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer dokumentasjon, kursbevis, og eksamensavgift. Kursdokumentasjon er på engelsk.

Eksamen / sertifisering

ISO 27001 Lead Auditor-eksamen er sertifisert av PECB og dekker følgende kunnskapsområder:
Domain 1: Fundamental principles and concepts in information security
Domain 2: Information Security Management System (ISMS)
Domain 3: Fundamental audit concepts and principles
Domain 4: Audit approach based on evidence and risk
Domain 5: Writing conclusions and non-conformity report