ISO 27001 Foundation kursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 12.500
Neste kurs: 24.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Hva vil det si å ha en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet? Hvordan kan vi vite om tiltakene fungerer? Få en rask innføring i de beste metodene for implementering og administrering av et ISMS (Information Security Management System) basert på ISO 27001.

Innhold:
I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset lærer du de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med beste praksis for planlegging, implementering og administrering av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i henhold til ISO/IEC 27001. Du vil også få kunnskap om metoder for implementering av informasjonssikkerhetskontroller fra de 11 domenene i ISO 27002.

Dette er et av våre mest populære kurs, så vær tidlig ute for å sikre deg en plass.

I dette kurset tar vi for oss de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med oppbygningen av ISO 27001 og anerkjente rammeverk for styring av informasjonssikkerheten.

Dette kurset er ment for deg som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som ønsker å lære om informasjonssikkerhetsstyring i en virksomhet.

Målet for kurset er å lære deg:
- Å forstå oppbygningen av ISO 27001 og forholdet til andre standarder og veiledninger
- Å være fortrolig med begreper, metoder, teknikker og rammeverk knyttet til styring av informasjonssikkerheten
- Å forstå sammenhengen mellom ISMS, risiko, kontroll og samsvar med kravene til ulike interessenter i organisasjonen
- Å kunne bidra i implementeringen av et ISMS etter ISO 27001-standarde

Læringsmål
- Å forstå oppbygningen av ISO 27001 og forholdet til andre standarder og veiledninger
- Å forstå elementer og prosesser i et ISMS
- Å forstå begreper, metodikk, teknikker/framgangsmåter og rammeverk knyttet til styring av informasjonssikkerhetsprogram
- Å forstå sammenhengen mellom ISMS, risiko, kontroll og samsvar med kravene til ulike interessenter i organisasjonen
- Å kunne bidra i implementeringen av et ISMS etter ISO 27001-standarden

Forkunnskaper
Dette er et innføringskurs, og det er ingen krav til forkunnskaper.

Gjennomføring og eksamen
Kurset er basert på teoretiske presentasjoner og praktiske oppgaver. Du velger selv når eksamen skal gjennomføres ved å registrere deg til eksamen i PECBs app KATE.

Eksamen er Multiple Choice, og varer i 1 time for de med engelsk morsmål, og 1 time og 10 minutter for de som ikke har engelsk som morsmål. Når eksamen er bestått kan du søke om sertifiseringen ISO 270001 Foundation. Hvis du ikke består eksamen første gang, kan du ta eksamen på nytt 1 gang gratis innen 12 måneder.

NB! Ved digital gjennomføring av kurset kan eksamen tidligst tas dagen etter kurset er gjennomført. Dette fordi du må registrere deg til eksamen dagen før eksamen gjennomføres i PECBs systemer.

Målgruppe for kurset

Kurset laget for:
- Medlemmer i sikkerhetsteam
- Personer som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet eller som ønsker kunnskap om de viktigste prosessene i et ISMS
- Ansatte involvert i gjennomføringen av ISO 27001
- Teknikere involvert i operasjoner knyttet til en ISMS revisjon
- Personer som ønsker en karriere innen informasjonssikkerhet og ledelse
- Toppledere ansvarlig for IT- og risikostyring i en virksomhet

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, sertifiseringsavgift, dokumentasjon, kursbevis, og eksamensavgift. Kursmateriell er på engelsk og inneholder over 200 sider med informasjon og praktiske eksempler, og vil bli distribuert til deltakerne.