IKT-anskaffelser - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Tirsdager g og onsdager kl 09:00 - 12
Varighet: 4 ganger
Pris: 9.990

Mye usikkerhet og mange spørsmål reiser seg ved inngåelse av IKT-kontrakter. I dette kurset har vi samlet en rekke aktuelle problemstillinger som vil hjelpe deg til å unngå feil og mangler ved deres IKT-anskaffelser. Velkommen til kurs i IKT-kontrakter!

Innhold:
IKT-anskaffelser kan variere fra enkel, standardisert behovsdekning til omfattende og komplekse behov for nye styringssystemer som inkluderer anskaffelse av både hardware og software.

IKT-anskaffelser har direkte innvirkning på virksomhetens drift og utvikling. Dette kurset gir deg kompetansen som kreves for å redusere unødvendige kostnader knyttet til IKT. Du får en gjennomgang av ulike kontraktstyper som normalt benyttes innen IKT-området. Videre lærer du å sikre leveransen som er bestilt ihht. service og kvalitet for kontraktens levetid.

Sentrale temaer:
• IKT-områdets utvikling og betydning
• Hvordan påvirker GDPR offentlige anskaffelser
• Utforming av kontrakter
• Hvordan stille krav ved IKT-kontrakter
• Hvordan evaluere IKT-leverandører
• Skytjenestekjøp
• Anskaffelse av kompetanse / datakonsulenter
• Endringer / tilpasning av programvare
• Vedlikehold av programvare og utstyr
• Driftstjenester
• Oppfølging av kontraktene

Vi garanterer:
• Engasjert og dyktig foredragsholder
• Levende presentasjoner
• Konkrete eksempler fra virkeligheten
• Rom for å stille spørsmål
• Et godt møtested for innkjøpsfaglig erfaringsutveksling

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for innkjøpere og ledere innen IKT-området, fra både privat- og offentlig sektor.

Kursmateriell:
Kursavgiften dekker to dagers undervisning, nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene. Overnatting er ikke inkludert, men kan bestilles som tilvalg ved påmelding.

Vis flere tilsvarende kurs: