Hypnoterapi utdanningKursarrangør: Hypnoseakademiet
Sted: Trondheim, sentrum
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 helgesamlinger + webinarer mellom samlingene
Pris: 39.800

Vi tilbyr Hypnoterapi utdanning. Hypnoterapi er et meget kraftig verktøy for å hjelpe mennesker til å oppnå ønskede endringer i livet. Det er vårt ubevisste sinn som blokkerer for endringer vi ikke klarer å oppnå.

Innhold:
Har du kunnskap om hvordan vårt ubevisste sinn virker, vil du enklere kunne «programmere» denne delen av sinnet til å ville det samme som fornuften din. Eksempler på dette er:
• Du vil ned i vekt, med får det ikke til
• Du ønsker å bli røykfri, men fortsetter likevel
• Du ønsker å kunne snakke foran en forsamling, men noe holder deg tilbake
• Du opplever angst, men vet at det det ikke er noe grunnlag for angsten osv.

Listen er lang og vårt ubevisste sinn må læres det som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle for at sinnet skal gi slipp på tilstanden / problemet.


Samlinger - moduler:

Modul 1)
I løpet av denne første kurshelgen legges mye av grunnlaget. Grunnleggende kunnskaper om hvordan vårt ubevisste sinn virker står sentralt. Vi tar for oss de ulike elementene hypnose består av. Det blir også praksis, så du får anledning til å hypnotisere din medstudenter.

Modul 2)
Her bygges det videre på det du lærte på samling 1. I tillegg ser vi nærmere på språkbruk, og ulike måter å påvirke sinnet på. Det blir mer praksis. Når du er ferdig med denne helgen kan du faktisk selv begynne å ta klienter på røykeslutt.

Modul 3)
Denne helgen får du stifte bekjentskap med personligheten Andrew Newton. Han demonstrerer ulike teknikker, bl.a. for smertehåndtering og fobier. Lytt og lær, han har betydelig erfaring. I tillegg ser vi denne helgen på de muligheter hypnose gir oss i forhold til epigenetikk. Denne forskningen forteller oss at ved å endre våre tanker og holdninger, kan vi også endre vår genetiske skjebne, ved å skru av/på ulike gener. Vi ser på hvordan vi ved hjelp av hypnose kan påvirke slike endringer og dermed endre både vår mentale og fysiske helse i positiv retning.

Modul 4)
På samling 4 dreier det seg om EFT. Her gjennomgås faginnhold tilsvarende EFT nivå 1 og 2. Det vil si at du er kvalifisert EFT terapeut etter denne helgen. Det er meget dyktige Tania Prince som er kursleder. Hun er en av kun 29 EFT Mastere i verden, og har lang erfaring med å undervise i EFT.

Modul 5)
Fredagen på denne samlingen er i sin helhet dedikert til hypnose og vektreduksjon. I tillegg blir det verdifull repetisjon. Samlingen av sluttes med eksamen på søndag.

Andre elementer i grunnutdanningen:
• Etikk
• Induksjoner / fordypning
• Placebo
• Biologi ved endringsprosesser
• Rollen som terapeut
• Rapport
• Psykologisk reversering
• Effektiv språkbruk
• Energi»-hypnose
• Selvhypnose
• Suggesjoner
• Metaforer / analogier
• Reframing (se ting i nytt lys)
• Hvordan etablere og drive en vellykket praksis
• EFT (Emotional Freedom Techniques) Ny modul: EFT nivå 2

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker Hypnoterapi utdanning

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Vis flere tilsvarende kurs: