Hvordan utnytte pedagognormen til beste for barnaKursarrangør: BRO AOF
Sted: Østfold, Sarpsborg
Østfold
Kursadresse: Sandesundsveien 2, 1724 Sarpsborg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.695

Endelig er den her - den nye pedagognormen! Dette er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis.

Denne fagdagen har to hovedmål:
• Styrke og bevisstgjøre pedagogiske ledere i arbeidet med å ivareta og utvikle barnehagen som en pedagogisk virksomhet med barnas beste i fokus.
• Gi pedagogiske ledere verktøy som de kan benytte for å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Innhold:

Økt faglighet - ikke flere fag:
• Hva innebærer økt faglighet i praksis
• Hva skjer med leken når barnehagefaglig kompetanse forveksles med fag

Mer planleggingstid til barnas beste:
• Hva planlegger vi - hvordan - og når
• Organisering - struktur - rammer
• Hvordan skape gode team som jobber sammen
• Hva reflekterer vi over - hva vurderer vi
• Hva og hvordan dokumenterer vi
• Dagsrytme, inndeling av barn i grupper, overgangssituasjoner, møter, pauser

Kursholder: Kari Pape

Kari Pape er barnehagelærer med hovedfag i førskolepedagogikk. I perioden 1988-2004 eide og drev hun egen barnehage i Oslo. Kari er en svært anerkjent kurs- og foredragsholder, og er mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun holder kurs om ledelse, prosessarbeid og kvalitetsutvikling. Kari har forelest på barnehagelederutdanningen i Stavanger kommune i regi av Universitetet i Agder, og har veiledet masterstudenter.

Kari er en erfaren fagbokforfatter og har skrevet mange bøker om aktuelle temaer for barnehage og skole. Kari er en varm og praksisnær formidler som med glimt i øyet og klart budskap deler raust av kunnskap og erfaringer fra mange års arbeid i og med barnehage. Da forrige Rammeplan for barnehager kom i 2006 var Kari en viktig del i arbeidet med kompetanseheving i barnehagen, noe som også resulterte i flere fagbøker.

Vel møtt til en inspirerende fagdag med fokus på pedagogiske lederes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm. Vi lover en dag fylt av spennende diskusjoner og praktisk kunnskap!