Hvordan unngå misligheter?Kursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter. De direkte økonomiske konsekvensene er ofte betydelige, og styret og ledelsen kan bli erstatningsansvarlige eller komme i straffansvar.

De indirekte følgene kan også være tyngende, eksempelvis ved svekket omdømme eller utestengelse fra anbud.

I dette kurset vil vi gjennomgå ulike typer mislighetstrusler og røde flagg, slik at du kan gjenkjenne faresignaler. I tillegg ser vi på hvilke tiltak og rutiner bedrifter bør ha på plass – blant annet ved å bruke konkrete eksempler.

Kursinnhold
• Hvilke typer økonomisk kriminalitet rammes norske bedrifter av?
• Praktiske eksempler på økonomisk kriminalitet.
• De røde flaggene du bør se etter.
• Tiltakene som kan hjelpe deg til å unngå misligheter.
• Risikovurdering/intern kontroll.
• Hvordan forebygge med etiske retningslinjer/antikorrupsjonsretningslinjer?
• Hvilket ansvar har styret og daglig leder – og hva har regnskapsfører
og/eller revisor ansvar for?
• Varslingsapparat/gransking/anmeldelse.

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som er regnskapsfører og/eller revisor, samt advokater og andre rådgivere. I tillegg vil kurset være høyaktuelt for alle daglige ledere og alle som har en rolle som styremedlem.