Hvordan skape velfungerende og effektive team - bedriftsinterntKursarrangør: AVOS Samhandling
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr dagskurs for bedrifter i hvordan skape velfungerende og effektive team.

Innhold:

Hva er et team, og hva betyr det å være medlem i et team:
• Definisjon av hva et team er, og kjennetegn ved et team
• Hva det betyr å være medlem av et team

Holdninger i velfungerende og effektive team:
• Viktige holdninger hos teammedlemmer for å skape gode og produktive team

Hvordan skape velfungerende og effektive team:
• Om sammensetning av team, og teammedlemmenes kompetanse, ferdigheter og talenter.
• Viktigheten av å skape komplementære team.


To hovedområder for å skape velfungerende og effektive team:
Oppgaveområdet og relasjonsområdet

1 - Oppgaveområdet / saksområdet i et team:
• Om å sette mål for teamets arbeidsoppgaver / mandat
• Hva kjennetegner gode mål
• Rolleavklaring og forventningsavklaring innenfor teamet
• Utarbeidelse av en konkret plan og strategi for teamets arbeid
• Viktigheten av å sette klare prioriteringer for teamets arbeid
• Om kreativitet, problem / konfliktløsing og beslutningstaking i gode team
• De ulike fasene i beslutningstaking og problemløsning i team

2 - Relasjonsområdet / relasjonskvalitet i et team:
• Samarbeidsklimaet i et velfungerende og effektivt team
• Viktige momenter for å skape en god relasjonskvalitet i team
• Om teamtilitt
• ”Go’foten” - teorien, viktig også for et godt samspill i team
• Viktigheten av å skape ”Støtteklima” i team
• Andre suksessfaktorer for velfungerende og effektive team
• Viktig for godt samspill i team: Emosjonell Intelligens, EQ


Kommunikasjon i gode og velfungerende team:
• Den beste kommunikasjonsformen i team: dialogisk kommunikasjon
• Utdypning av hva dialogisk kommunikasjon i et team innebærer

Lederstiler i teamledelse:
• Om ulike lederstiler i teamledelse, og hvilken av disse lederstilene forskning viser fungerer best.

Gruppearbeid:
• Gruppearbeid om teamsamarbeid


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

For ansatte og ledere i alle typer organisasjoner