Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018 - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.500

Vi tilbyr nettkurs om hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018. Dette er tre temaer som henger nøye sammen. Hvitvasking er et relevant tema i 2018 og har en tilhørende ny lov. Innenfor dette er risikostyring, risikomomenter og internkontroll viktig deler.

Innhold:
Vi går inn på det fortløpende arbeidet man må gjøre for å avsløre risikokomponenter i virksomheten. Her avklarer vi hvilket nivå for styring som er nødvendig og en konkretisering av hvilke tiltak man må utføre.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og økonomimedarbeidere.

Timer:
• Regnskapsførere: 3 timer God regnskapsføringsskikk
• Revisorer: 3 timer annet
• Advokater: 3 timer oppdatering

Pris:
Ordinær pris: 2.000,00 kr
Medlemmer: 1.500,00 kr

Foreleser: Jan H. Bangen

Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.