Hvitvasking - nye krav og rutinerKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Quality Hotel Expo
          Akershus, Bærum / Sandvika
Kursadresse: Snarøyveien 20, 1360 Fornebu (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 10.00-13.00
Varighet: 3 timer
Pris: fra 2.600

Ny hvitvaskingslov er vedtatt og satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt 1. mars 2019, men foreløpig ikke satt i kraft. Begge disse lovene er viktige for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte.

Finanstilsynet har varslet at regnskapsførernes oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven er et prioritert satsningsområde, og det kan derfor få betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også vedtatt.

Dette kurset gjennomgår den nye loven og forskriften. Og gjennomgår aktuelle konsekvenser av endringene i praksis. Regnskap Norges hvitvaskingsrutine i kvalitetssikringssystemet KS Komplett vil også bli benyttet under kurset.

KURSINNHOLD
• Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
• Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
• Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere
• Identifisering av hvitvaskingsoperasjoner og -handlinger
• Krav til undersøkelser og rapportering
• Behandling av sensitive opplysninger
• Nytt register over reelle rettighetshavere
• Regnskap Norges rutinemal for å forebygge og avdekke hvitvasking

UNDERVISNINGSFORM
Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. Kurset passer også for regnskapsførere som arbeider i rapporteringspliktige foretak.