HverdagsrehabiliteringKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Folkets Hus Stavanger, 4. etg
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Løkkeveien 22, 4008 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Deltakerne får grunnleggende kunnskap om hverdagsrehabilitering med en praktisk tilnærming. Deltakerne får innsikt i hvordan ledelsen, hjemmetjenester, institusjonstjenester og rehabiliteringstjenester må jobbe sammen for å lykkes med hverdagsrehabilitering.

Nasjonale føringer har de siste årene utfordret kommuner til i større grad å vektlegge rehabilitering innen tjenesteyting. Sentralt er å legge til rette for at hjemmeboende personer kan være selvstendige i hverdagslige aktiviteter så lenge som mulig.

Hverdagsrehabilitering er en ressursorientert arbeidsform som vektlegger funksjon og helse, fremfor sykdom og begrensninger. Mange kommuner har innført denne arbeidsformen som en del av sine hjemmebaserte tjenester.

Innhold
• Hva er hverdagsrehabilitering?
• Hvem kan ha nytte av hverdagsrehabilitering?
• Involvering og deltakelse - hva er viktig for deg?
• Hva bør kartlegges i hverdagsrehabilitering?
• Tverrfaglig samarbeid
• Etiske dilemma
• Hvordan organisere hverdagsrehabilitering?
• Mestring og aktivitet
• Hva sier brukerne?

Dagen gjennomføres med veksling mellom forelesning, arbeid med case i grupper og plenumsdiskusjoner. Det vil gis konkrete eksempler på både suksesshistorier og utfordringer. Problemstillinger fra egen kommune kan spilles inn på forhånd.

Målgruppe for kurset

Ansatte i kommuner som nylig har startet eller planlegger å starte med hverdagsrehabilitering. Ledere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, leger og helsefagarbeidere. Politikere kan også gjerne delta på dette kurset.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kaffe og lunsj.