Hva kan man kreve av ansatte som er sykmeldt? - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: 1.450

Vi tilbyr nettkurs om hva kan man kreve av ansatte som er sykmeldt?

Lær beste praksis for god oppfølging og mulighetene i regelverket
Dette digitale kurset ble direktesendt 4. mars 2021. Kurset er tilgjengelig som opptak frem til 4. juni 2021.
Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere ansatte som er sykmeldt. Hvordan skal man følge opp til det beste for både den enkelte og bedriften? I dette kurset lærer du beste praksis og hvilke muligheter regelverket gir deg.

Hva betyr egentlig en sykmelding? Kan innholdet i en sykmelding diskuteres med den ansatte og legen? Hva er arbeidsgiver egentlig ansvarlig for å gjøre? Hva kan man kreve av den som er sykemeldt og av NAV? Kan man arbeide mens man er 100% sykmeldt? Hva skjer med sykemeldte etter 12 måneder?

Dette er eksempler på spørsmål mange arbeidsgivere stiller seg, når ansatte blir sykmeldt. En vellykket oppfølging krever at arbeidsgiver har tilstrekkelig kompetanse til å utnytte sitt handlingsrom på en best mulig måte. I kurset lærer du jussen som setter rammene, og du tipses om beste praksis.

Med kompetansen på plass, kan dere bli enige om hvordan fravær skal håndteres på best mulig måte i din virksomhet.

Du lærer ..
• Hva du skal gjøre når en ansatt blir sykemeldt - handlingsrom og styringsrett
• Om misforståelser knyttet til sykemeldinger
• Om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt
• Hvilke krav du kan stille til sykemelder og NAV
• Om dokumentasjonskrav

Målgruppe:
HR ansatte, ledere og andre som arbeider med oppfølging av sykmeldte medarbeidere.

Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 2t rettslære. Revisor: 2t annet

PROGRAM
Aktuelt lovverk
Misforståelser om sykemelding
Når oppstår sykefravær og hva er sykefravær?

Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt
• Hva ligger det i disse begrepene?

Kontakt med lege, NAV og bedriftshelsetjenesten
• Hvordan lage en god prosess for oppfølging med oppfølgingsplan?

Arbeid under sykmelding
• Kan den ansatte jobbe helt/delvis i sykemeldingsperioden?

Oppfølging i ulike praktiske situasjoner
• Fravær som ikke skyldes egen sykdom
• Kronisk sykdom
• Svangerskapsrelatert fravær
• Ansatte som kommer på jobb, selv om de ikke er friske nok

Hva gjelder når fraværet fra arbeidet strekker seg ut over 12 måneder?