Human Resource Development - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Human Resource Development som nettkurs. Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte.

Innhold:
Effektiv individuell læring er avgjørende hvis ansatte skal tilegne seg kunnskapen og ferdighetene som trengs for å støtte organisasjonens forretningsmål og leveransemål. Iverksetting av metoder som bidrar til effektiv utvikling av ansatte, krever at alle ledere øker innsatsen og kompetansen betydelig. Dette kurset gir deg den nødvendige kompetansen.

Dette kurset består av følgende tema:
• Innføring i utvikling av menneskelige ressurser (HRD)
• Observasjon og vurdering av HRD-behov
• Planlegging: utforming av HRD-aktiviteter
• Handling: sette læringen ut i livet
• Kvalitet: gjennomgang og evaluering av HRD
• Prosessen: en integrert case
• Organisasjonsmessige HRD-strategier

• HRD-leverandører og -partnere
• E-læring
• Veiledning
• HRD og teori
• Utforming av retningslinjer og HRD
• Praksisfellesskap: kunnskapsstyringsperspektivet
• Strategisk HRD
• Perspektiver via en integrert case: investorene i People standard
• HRD i et fremtidsperspektiv

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Human Resource Development

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen