Hud- og kroppsterapistudiet - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år
Pris: 44.800

Vi tilbyr nettstudie i hud- og kroppsterapi. Programområdet for hud- og kroppsterapi skal gi kompetanse i forebygging av hudproblemer og for pleie og behandling av hud og kropp.

Opplæringen skal være med på å utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i pleie av hud og kropp, forebygge skader og behandle hudrelaterte problemer. Det skal også utvikles ferdigheter i medisinsk kroppsmassasje, figurforming og anti-aldringsbehandlinger.

Detaljert beskrivelse av hud og kroppsterapi studiet:
Opplæringen skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt i hudpleie, hudterapi og kroppsterapi som profesjon. Det legges vekt på at utdanningen skal være praktisk og yrkesrettet, slik at elevene blir i stand til å etablere egen praksis etter endt opplæring.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til hud- og kroppsterapi.


Innhold i studiet:

VG2 og VG3 hudpleie

1) Helsefremmende arbeid:
Helsefremmende arbeid handler om hvordan arv, miljø og levevaner påvirker hud og kropp, og om betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Huden, hårets og neglenes oppbygning og funksjon er en del av faget. Programfaget omhandler videre hudproblemer, hudsykdommer, personlig hygiene, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Estetikk som helsefremmende tiltak inngår i faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhetsarbeid og ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskader en del av programfaget.

2) Kommunikasjon og samhandling:
Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom kunde og terapeut. Det dreier seg om valg av kommunikasjonsformer tilpasset den aktuelle situasjon og omfatter også markedsføring, salg, rådgivning og service. Relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår, i tillegg til konflikthåndtering.

3) Yrkesutøvelse:
Yrkesutøvelse handler om ulike former for ansikts- og kroppsbehandling, hårfjerning, håndbehandling, pedikyr, massasje, apparat- og produktlære, fargelære og makeupteknikker. I faget inngår også observasjon, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av behandlingen. Resepsjonsarbeid, kartotekføring, sentrale lover og forskrifter inngår også i programfaget. Salg av varer og tjenester, enkel budsjettering og regnskapsføring er også en del av dette faget.

Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Praksis som hud- og kroppsterapeut:
Elevene må selv ordne seg praksisplass. Man kan undersøke ved hudpleieklinikker eller spa i hjemmeområdet, om det er mulig å være utplassert der. Elevene er selv ansvarlige for å skaffe en eventuell praksisplass.

Varighet:
Vi anbefaler at en ikke bruker mer enn 2 år pr. studiet.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig.

Kursmateriell

Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt utstyr må anskaffes etter hvert. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensumliste tilsendes studentene.

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
• HUD2001 Helsefremmende arbei
• HUD2002 Kommunikasjon og samhandling
• HUD2003 Yrkesutøvelse
• HUD2004 Tverrfaglig eksamen
• HUD3001 Helsefremmende arbeid
• HUD3002 Kommunikasjon og samhandling
• HUD3003 Yrkesutøvelse
• HUD3004 Tverrfaglig eksamen