Historie påbygging Vg3 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 5.100

Vi tilbyr kurs i historie påbygging Vg3 som nettkurs. Historiefaget tar opp sammenhenger mellom fortid, nåtid og fremtid og gir innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Historie påbygging Vg3 består av følgende tema:
1) Forståelse av metoder
2) Samfunn
3) Mennesker i et historisk perspektiv

Kurset er bygd opp slik:

Studieenhet 1)
De første sivilisasjoner, antikken, vikingtid/middelalder i Norge og Norge 1500-1800

Studieenhet 2)
Opplysningstid, revolusjoner, industrisamfunnet, demokratisering, kolonialisme, imperialisme

Studieenhet 3)
1.verdenskrig, mellomkrigstid og 2.verdenskrig

Studieenhet 4)
Kald krig, Europa i etterkrigstiden, Norge i etterkrigstiden

Læringsmål:
I følge læreplanen skal du etter å ha fullført dette kurset kunne beherske grunnleggende ferdigheter og nå visse kompetansemål i forståelse av metoder, samfunn og mennesker i et historisk perspektiv.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av tilhørende privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Historie påbygging Vg3 er kurset for deg som trenger historie for å få generell studiekompetanse. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen.