Historie Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6490

Dette kurset gir deg kunnskap innen Historie Vg3 – påbygning til generell studiekompetanse på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i historie, og tar for seg emnene: Historieforståelse og metoder og Samfunn og mennesker i tid.

Historie Vg3 inngår i påbygging til generell studiekompetanse.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende seks emner/studieenheter:
1 - Fra antikken til middelalderen
2 - Fra vikingtid til feiring av 17. mai
3 - Fra den industrielle revolusjon til 1900
4 - Stormakter, verdenskriger og kald krig
5 - Etterkrigstiden, minoriteter i Norge, Kina og konfliktene i Midtøsten
6 - Eksamensforberedende modul

Hver studieenhet består av:
• kompetansemål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Åse Thomassen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreboken: Ellen Arnesen (red.): Portal påbygging. Verdenshistorie og norgeshistorie Vg3, Fagbokforlaget.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.