Helsesekretær Vg3 - Nå som nettkurs og frivillige samlingerKursarrangør: Cefalon
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Kurset er nettbasert med 2 samlinger
Lørdag og søndag kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 semester
Pris: 21000
Neste kurs: 06.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Er du medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær? Det er enklere enn du tror. Vi har nå startet et løp for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring. Dette går over et semester med 2 samlinger som holdes i Oslo. Samlingen

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

Helsefremmende arbeid:
Faget handler om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene. Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. (HMS).

Kommunikasjon og samhandling:
Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthandtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthandtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesket med ulike behov.

Yrkesutøvelse:
Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, etikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemiddel. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

Eksamen?
Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på. Dersom du trenger øving på dette, har vi nytt kurs våren 2020 til denne eksamen.

Du tar teorieksamen i lærefaget som praksiskandidat. To ganger i året arrangeres eksamen og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Bor du i Nordland fylke melder du deg på her

Dersom du ikke har erfaring med laboratoriearbeid, er det en del av den tverrfaglige eksamen. Du må derfor ha laboratoriearbeid i tillegg. Det kan du melde deg på her. Har du erfaring med laboratoriearbeid, men trenger litt oppfriskning vil vi anbefale deg å ta vårt eksamenforberedende kurs. Det kan du lese mer om her .

Autorisasjon
Når du har bestått eksamen, må du dokumentere minimum fem års arbeidserfaring innen helsesekretæryrket. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din.

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som helsesekretær.

Vi samarbeider med Helsesekretærforbundet i Delta og medlemmer kan søke støtte.

Målgruppe for kurset

For deg som har har jobbet som medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker autorisasjon som helsesekretær.Du får tilgang til portalen fra 15.12.19 - 30.06.20
Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Dato for samlinger i 2020 kommer. Kurset er godkjent fra Statens lånekasse for stipend og lån.

Kursmateriell

HSE3001 Helsefremmende arbeid
HSE3002 Kommunikasjon og samhandling
HSE3003 Yrkesutøvelse
HSE3004 Tverrfaglig eksamen , altså praktisk laboratoriearbeid. Har du ikke lab-erafring anbefaler vi at du i tillegg går kurset Tverrfaglig eksamen for helsesekretær. Meld deg på via Cefalon.no/kurs

Eksamen / sertifisering

Etter fullført programfag for helsesekretærer hos oss, er du nærmere målet til å melde deg opp til eksamen som privatist via privatistkontoret.
Vi gir ut en elektronisk diplom etter gjennomført kurs.
Du skal melde deg opp til 4 eksamener:
Eksamenskodene for oppmelding er som følger:
HSE3001 Helsefremmende arbeid
HSE3002 Kommunikasjon og samhandling
HSE3003 Yrkesutøvelse
HSE3004 Tverrfaglig eksamen