Helsefremmende arbeid - Barne- og ungdomsarbeiderfagetKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6900

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på NooA videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet helsefremmende arbeid.

Helsefremmende arbeid er et av kursene på Barne- og ungdomsarbeiderKurset skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Kursbeskrivelse:

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

• planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
• gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet
• veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold
• utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen

• foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte
• gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering
• gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet
• gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk
• identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:

1 - Helsefremmende arbeid og omsorg
2 - Fysisk aktivitet og kosthold
3 - Smittsomme sykdommer og HMS
4 - Tobakk, rus, kriminalitet, seksualitet
5 - Mobbing og rasisme

Hver studieenhete består av:

• Kompetansemål fra læreplanen
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ta skriftlig eksamen på veien til å kunne ta fagbrevet.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Barne- og ungdomsarbeider - studieforberedende utdanningsprogram for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå kompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.