Helsefagarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 20.375

Vi tilbyr kurs i helsefagarbeider som nettkurs. Helsefagarbeider gir deg den teoretiske kunnskapen du trenger for å få fagbrev som helsefagarbeider. Du får kompetanse til å kunne gi mennesker som trenger det praktisk hjelp, pleie og omsorg.

Beskrivelse:
Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Arbeidsoppgavene er varierte, og utdanningen strekker seg derfor over et vidt spenn av fagområder: Dette er ikke et studie for deg som skal fullføre Helsefagarbeider ved en videregående skole.

Helsefremmende arbeid:
• Livsstil og helse
• Funksjonshemninger
• Omsorg og psykisk helse
• Sykdomstegn og sykepleie
• Forebygging av sykdommer

Kommunikasjon og samhandling:
• Å skape tillit
• Samarbeid
• Taushetsplikten

Yrkesutøvelse:
• Brukeren i fokus
• Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
• Regelverk og yrkesetiske retningslinjer

Læringsmål:
Denne utdanningen gir det det teoretiske grunnlaget du trenger for å kunne arbeidet som helsefagarbeider, og dekker programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av fire oppgaver. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer tilgang til klasserom på nett, veilederoppfølging og retting av innsendingsoppgaver.

Eksamen / sertifisering

For å få fagbrev må du gå opp til fagprøven, men før du kan gjøre det må du:
1) bestå den teoretiske prøven, som denne utdanningen leder deg frem til, og
2) få godkjent praksisen din.

Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som arrangerer fagprøven og som vurderer praksisen din.

Den teoretiske prøven avlegger du ved en videregående skole nær deg, og du melder deg opp via Privatistweb eller ved nærmeste videregående skole. Du kan avlegge den teoretiske prøven selv om du ikke har nok godkjent praksis!

Vis flere tilsvarende kurs: