Helse, Miljø og Sikkerhet - Bedriftsinterne kursKursarrangør: Gullfjell Consulting
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Kjernen i HMS handler om hvordan mennesker har det på arbeidsplassen. Både det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet er en del av HMS begrepet. De aller fleste bedrifter med respekt for seg selv, har relativt god kontroll på sikkerhet for sine ansatte og for det ytre miljøet.

Sånn sett kan man gjerne si at man i høy grad har "S" i HMS under god kontroll, og det er jo bra.

”H og M” blir straks noe mer utfordrende.

Ikke nødvendigvis fordi regelverket er utydelig, men fordi det i stor grad baserer seg på hvordan den enkelte medarbeider opplever møtet med arbeidsplass, oppgaver, kolleger og miljø.

Tradisjonelle HMS kurs for ledere og verneombud har ofte regelfokus.
Slik må det gjerne være. Likevel vil ikke dette være tilstrekkelig i seg selv.

Det går utmerket an for en organisasjon å ha alle systemer og prosedyrer i skjønneste orden, og samtidig ha mindre godt HMS.

”H og M” oppleves krevende og utfordrende for ledere fra tid til annen, blant annet fordi mange opplever at egen kompetanse og erfaringsbakgrunn ikke alltid strekker til.

Dette skaper usikkerhet og frustrasjon, og fører dessverre alt for ofte til at kritiske problemstillinger blir satt på vent, og nødvendige samtaler utsettes.

Lederen har mange viktige funksjoner å ivareta i målrettet HMS arbeid. Resultatene av dårlig arbeidsmiljø viser fort igjen på bunnlinjen i form av kostnader ved høy turnover, sykmeldinger, og ved at man på langt nær får den produktiviteten og effektiviteten som engasjerte, motiverte og friske medarbeidere kan gi.


Gullfjell Consulting har spisskompetanse på å hjelpe ledere, team og organisasjoner å komme viktige skritt videre med det som virkelig betyr noe i gode HMS- prosesser.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. Vi kan skreddersy løsninger til din bedrift

Vis flere tilsvarende kurs: