Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsatsKursarrangør: BRO AOF
Sted: Clarion Hotel Stavanger
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 1 dag
Pris: 1.890
Neste kurs: 16.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om en helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring.

Innhold:
Helhetlig leseopplæring setter fokus på viktige spørsmål som: Hvordan kan undervisningen organiseres slik at elevene blir sett, hørt og fulgt opp i lese- og skriveutvikling? Hvorfor er det viktig at lese- og læringskulturen på skolen preges av leseglede? Og hvordan kan man sette tidlig innsats i system i den ordinære opplæringen?

Metodevalg, materiell, organiseringsformer og ressursfordeling kan forsterke kvaliteten på opplæringen - og kursholder viser deg hvordan dette kan gjøres i praksis, uavhengig av læreverk. Spangereid skole i Lindesnes kommune har i en årrekke arbeidet med en helhetlig leseopplæring, og resultatene er oppsiktsvekkende gode. Skolen har redusert andelen spesialundervisning til tilnærmet lik null.

Agenda:
• Hvorfor er leseglede og tidlig innsats viktig i begynneropplæringen
• Hva sier teori og forskning
• Metodevalg, materiell, organiseringsformer og ressursfordeling
• Gjennomgang av fokusområdene: lyd- og bokstavinnlæring, veiledet lesing, språkleker, høytlesing, tekstproduksjon, skolebibliotek og egenlesing.
• Tidlig innsats satt i system - hva betyr det i praksis

Kursholder: Line Hansen Hjellup

Line Hansen Hjellup er lærer og lærerspesialist i begynneropplæring. Line er også skolebibliotekar på Spangereid skole og pedagogisk veileder i språk, lesing og skriving på Kompetansesenter Sør. Hun har gitt ut boka Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsats (Pedlex 2014) og Skolebiblioteket - læring og leseglede i grunnskolen (Cappelen Damm 2018). Hun er en ettertraktet foredragsholder i skolebibliotek-Norge. I region Sør har hun hatt årlige kursrekker for lærere som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj