Heilpraktikerutdannelse over 2 1/2 år - nettkursKursarrangør: Norsk Heilpraktikerskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 1/2 år

Vi tilbyr heilpraktikerutdannelse som nettkurs. Utdannelsen er en bred og grunnleggende utdannelse i naturmedisin hvor du blir en naturmedisinsk allmennpraktiker. På studiet får du en god og bred kompetanse på mange av naturmedisinens fagområder.

Litt informasjon:
Hele heilpraktikerutdannelsen består av 3 deler + noen tilleggsfag. Studiet er et deltidsstudie med undervisning på helg og kveldstid. Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med en hel- eller deltids-jobb. Du kan begynne å arbeide som terapeut allerede etter 1 1/2 år. Etter 1 1/2 år (gjennomført del 1 og del 2 på utdannelsen) kvalifiserer du til medlemskap i terapeutforeningen NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere) og kan registrere deg i Brønnøysundregisteret. Etter å ha fullført 1 1/2 år kan du ta det tredje og siste året (Del 3) og avlegge heilpraktikereksamen.


Program under utdannelsen:

Del 1 - Innføring i naturmedisin (1/2 år):
Del 1 er 100% nettbasert og 100 fleksibelt med innspilte forelesninger. Du kan starte opp på del 1 når du selv ønsker. Normert studietid er 1/2 år men du kan bruke så lang tid du ønsker. Er du kun interessert i en innføring i naturmedisin eller er du usikker på om du ønsker å ta hele heilpraktikerutdannelsen. Da er del 1 på heilpraktikerutdannelsen et godt alternativ for deg. Du får eksamensbevis etter fullført del 1.

Del 2 (1 år):
På del 2 er det 3 - 4 undervisningshelger i Oslo pr halvår hvor samlingene går over 2 eller 3 dager. Resten av undervisningen er nettbasert. Heilpraktikerutdannelsen del 1 + 2 dekker NLHs medlemskrav i naturmedisinske fag.

Del 3 (1 år):
På del 3 er det 3 - 4 undervisningshelger i Oslo pr halvår hvor samlingene går over 2 eller 3 dager. Resten av undervisningen er nettbasert. Etter fullført del 3 kan du avlegge heilpraktikereksamen.


På heilpraktikerutdannelsen lærer du blant annet fag som:
• Homeopati
• Homeopati for heilpraktikere
• Biologisk regulasjonsmedisin / homotoxikologi
• Antroposofisk medisin
• Cellesaltterapi
• Ernæringslære
• Matvareinntoleranser (testing og behandling)
• Urteterapi (phytoterapi)
• Auriculoterapi (øreakupunktur etter Nogier)
• Klinisk undersøkelse
• Koppingterapi
• Ledd og ryggbehandling etter Dornmetoden
• Irisanalyse og visuell analyse
• Pasientpsykologi
• Anatomi og fysiologi
• Patologi
• Biokjemi

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker heilpraktikerutdannelse

Opptakskrav:
Det er ingen opptakskrav:
• Del 1 innføring i naturmedisin kan du starte på når du selv ønsker - Del 1 er 100% nettbasert.
• For å starte på del 2 må du ha fullført del 1. Vi starter opp del 2 når mange nok studenter har fullført del 1.
• For å starte på del 3 må du ha fullført del 1 og del 2.Vi starter opp del 3 når mange nok studenter har fullført del 2.

Eksamen / sertifisering:
Det er en nettbasert hjemmeeksamen etter hvert 1/2 år. Vi samarbeider tett med heilpraktikerskolen i Danmark og den avsluttende heilpraktikereksamen holdes i Silkeborg hos heilpraktikerskolen i Danmark.