Har overnattingsbedriften lønnsomme priser til enhver tid?Kursarrangør: Spiria
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 6 måneder
Pris: 1.850

Kunnskap om kalkulasjon og prissetting er grunnleggende og avgjørende for lønnsomheten overlevelse i bedriften. Kurset gir kunnskap om hvordan du kan beregne priser på et opphold eller arrangementer, slik at du oppnår lønnsomhet og tjener penger på det du tilbyr.

Kursbeskrivelse:
Ofte ser vi på nabobedriftene når prisen til gjestene fastsettes. Eller så bruker vi bare prisen som vi brukte i fjor og årene før der, kanskje bare justerer noen kroner eller prosent år for år. Men vet vi egentlig om prisen er riktig? Tjener vi penger på det som vi leverer til våre gjester? Hvor langt ned i pris kan vi gå når vi skal gi et tilbud? Dette er spørsmål som du vil være bedre i stand til å svare på etter å ha gjennomgått kurset.

Kurset skal innledningsvis gi en innføring i noe teori om temaet. Videre legges det opp til en praktisk tilnærming gjennom bruk av en eksempel bedrift som viser hvordan kalkulasjon foregår som et samspill mellom regnskap og kalkyler. Avslutningsvis er det noen oppgaver som du kan få prøve deg på.

Kursledere:
Norsk Turistutvikling AS (NTU) har utviklet kurset. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge.

Studiebelastning:
Estimert tidsbruk for å lese igjennom og løse oppgaver er 6 - 10 timer, men kurset er åpent og kan benyttes på bedriften i det praktiske arbeid i 6 måneder.

Læremidler som inngår i kursprisen:
Nettsider med teori, eksempler og oppgaver. Norsk Turistutvikling AS / Spiria.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen er eiere, drivere og ansatte med økonomiansvar i små og mellomstore reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Kurset kan også være aktuelt for reiselivsstudenter, samt personer som skal etablere egen reiselivsbedrift.

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle. For de som har tilgang til regnskapstall fra bedriften man eier eller ansatt i, er det en fordel om man har disse regnskapstallene tilgjengelig.

Karakterer og kursbevis:
Kurset krever ingen innsendinger, og det gis ikke karakterer. Når du har gått gjennom kurset vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.