Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Fagarbeider - TeamsKursarrangør: Byggmesterforbundet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 12:30 - 15:30
Varighet: 4 TEAMS samlinger à 3 timer
Pris: Fra 4.000

Vi tilbyr digitalt kurs på Teams: Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Fagarbeider. Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset er oppdatert etter endringer i TEK17.

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes både i trykket og digital verson, kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML).

Innhold:
• Presentasjon av HåndverkerensVåtroms Veileder
• Myndighetskrav
• Fukt og materialer
• Oppbygging av nye våtrom
• Rehabilitering
• Flere fag i våtrommet
• Kontroll
• Eksamen

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, samt ett års abonnement på digital versjon. Eksamensavgift er ikke inkludert i prisen.

Opptakskrav/Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat.

Eksamen / sertifisering:
Elektronisk eksamen

Målgruppe:
Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting:
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løninger og produkter.

:Kursavgift:
• Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: 4.000,-
• Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 2.900,-
• Ikke medlem: 5.700,-
• Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 4.900,-
• Eksamensavgift: kr. 1.050,-